top of page

Politica de confidențialitate

1. Cine este răspunzător pentru datele dumneavoastră? Unde este necesar să vă adresați pentru a vă exercita drepturile?

1.1. Controlorul Datelor dumneavoastră este societatea cu răspundere limitată denumita “ALCO SILCON S.R.L.”, cu sediul in județul Brașov, reprezentata legal și cu numărul de telefon 0368/468188 și cu adresa de e-mail office@alcosilcon.ro

1.2. Compania Controloare antemenționată a însărcinat un Ofițer pentru Protecția Datelor, cu adresa de e-mail de contact office@alcosilcon.ro. Pe adresa de e-mail antemenționată, a Ofițerului pentru Protecția Datelor, puteti adresa toate solicitările pentru a vă exercita toate drepturile enunțate mai jos (sub 3.1 – 3.7).

 

2. Principiile generale ale Companiei privind transparența informațiilor

2.1. Orice informație oferită prin prezenta și orice informație ce va putea fi solicitată pe viitor, este oferită în mod gratuit, cu mențiunea de a nu fi repetată excesiv sau nejustificat (de văzut sub 2.3).

2.2. Pentru fiecare din drepturile antemenționate pe care le exercitați, Compania va trimite un răspuns în timp de o lună (1), din momentul înaintării solicitării sau, în cazul unor dificultăți obiective, Compania va răspunde într-o perioadă de maxim trei luni (3), în total, fie prin îndeplinirea solicitării dumneavoastră sau prin refuzul de a executa cele solicitate, pentru motive juste, specificate în Regulamentul pentru Protecția Datelor 679/2016.

2.3. În eventualitatea în care Compania consideră că unul din drepturile dumneavoastră ce au fost antemenționate sunt exercitate nejustificat sau că solicitarea este excesivă (mai mult decât ar fi cazul) sau că are un caracter repetitiv, are dreptul, pe de o parte, să vă solicite o taxă rezonabilă pentru a putea oferi mai multe informații (acțiune ce în mod obișnuit ar fi fără nici un fel de cost) și, pe de altă parte, să denunțe obligația de a răspunde solicitării.   

2.4. În cazurile în care Compania are dubii privind identitatea cu care vă legitimați atunci când trimiteți o solicitare pentru a vă exercita unul din drepturi, aceasta poate solicita să oferiți mai multe informații, necesare pentru a vă confirma identitatea, înaintea procesării solicitării dumneavoastră.  

2.5. În eventualitatea în care Compania întârzie termenul rezonabil în care este obligată să vă răspundă solicitării și în orice altă ocazie în care dumneavoastră considerați ca un anume drept nu vă este respectat sau că obligațiile nu au fost asumate de către Companie, aveți dreptul de a trimite o plângere către autoritatea de supraveghere.

2.6. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au furnizat acceptul pentru a putea procesa Datele pentru scopul menționat mai jos (la 4.2, și anume cu scopul de a va înștiința cu privire la produsele și acțiunile Companiei), își rezervă dreptul de a își retrage acceptul oferit anterior în orice moment, fie prin trimiterea unui e-mail pe adresa office@alcosilcon.ro. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au furnizat acceptul pentru a vă procesa datele pentru scopul menționat mai jos (la 4.1, și anume pentru a evalua posibiltiatea de a fi recrutați de către companie) își rezervă dreptul de a își retrage acceptul prin intermediul unui e-mail trimis Ofiterului pentru Protecția Datelor, pe adresa office@alcosilcon.ro. Mai mult decât atât, oricine ne poate contacta pe adresa antemenționată pentru a își exercita și celelalte drepturi (sub 3.1 – 3.7 sau 1.2).  

 

3. Care sunt drepturile dumneavoastră în legatură cu datele cu caracter personal pe care ni le furnizați?

3.1. Dreptul de a fi informat

Vă rezervați dreptul de a solicita informații privind datele personale pe care noi le-am primit din partea dumneavoastră și pe care noi le păstrăm pentru unul sau mai multe scopuri, așa cum sunt descrise în clauza nr.4. Prezentul text se constituie într-un manual de minimă atenție și întelegere a filosofiei cadrului legal ce se desfășoară pentru protecția datelor dumneavoastră.


3.2. Dreptul la acces

Vă rezervați dreptul de a solicita Companiei noastre acces la informațiile pe care noi le păstrăm și confirmarea ca acestea sunt procesate și, mai specific, informații despre scopul procesării, categoriile de date personale, destinatarii categoriilor de destinatari, perioada pentru care datele vor fi stocate și procesate, dreptul de a inainta o plângere  către Autoritatea pentru Protecția Datelor, orice altă informație disponibilă despre originea datelor, dacă datele au fost obținute de la dumneavoastră, existența sau lipsa ei pentru o decizie automată.  


3.3. Dreptul la rectificare

Vă rezervați dreptul de a solicita Companiei noastre rectificări asupra datelor dumneavoastră, în caz că una dintre informațiile pe care avem drept să le procesăm a fost alterată sau greșit înregistrată (detalii la 1.2).


3.4. Dreptul la ștergere

Vă rezervați dreptul de a solicita companiei noastre ștergerea parțială sau totală a datelor dumneavoastră pe care noi le putem stoca și procesa, fie pentru că nu mai sunt în continuare necesare scopului pentru care au fost colectate sau pentru că dumneavoastră decideți să vă retrageți acordul în acest sens sau deoarece considerați ca datele dumneavoastră au fost colectate în scop ilegal. Compania noastră, într-o perioadă de timp rezonabilă (dar nu mai mult de o lună și, sub anumite circumstanțe, nu mai mult de trei luni în total) vă răspunde confirmând ștergerea parțială sau totală a datelor dumneavoastră sau imposibilitatea de a șterge anumite date, dacă intervine o lege sau importanța unei acțiuni desfășurată în spatiul public sau dreptul la libertatea exprimării și a informației sau exercițiul sau apărarea oricărei solicitări de mentenanță a acestora.

 

3.5. Dreptul la restricție

Vă rezervați dreptul de a solicita companiei noastre să restricționeze procesarea datelor dumneavoastră, în termeni cantitativi, temporali sau în relație cu scopul pentru care sunt procesate și, mai specific (a) dacă este o restricție a categoriilor de date pe care le procesăm, (b) dacă este despre scopul pentru care le procesăm, (c) sau pentru că dumneavoastră considerați că procesarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor, deoarece menținerea lor vă va deservi în caz de acționare în instant sau pentru că puneți la îndoială acuratețea datelor și pentru perioada în care este posibil ca societatea noastră să verifice exactitatea acestora sau în cazul în care aveți obiecții în ceea ce privește prelucrarea datelor și până când se constată dacă drepturile dumneavoastră ca subiect de date suprascrie motivele legitime ale procesării companiei.


3.6. Dreptul la portabilitate

Vă rezervați dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual, ce poate fi procesat de un computer, precum și dreptul de a le transfera mai departe, fără alte obiecții, dat fiind faptul că procesarea este efectuată pe baza acceptului dumneavoastră. În contextul exercitării acestui drept, puteți solicita transferul direct de la companie către o entitate terță, fără intervenția dumneavoastră. Prezentul drept se exercită sub condiția de ștergere, așa cum sunt descrise anterior (punctual 3.5) și exercitarea sa nu va afecta drepturile și libertățile altora.

3.7. Dreptul la obiecție

Vă rezervați dreptul de a obiecta față de utilizarea datelor personale în scopuri de direct marketing.

Nu există un astfel de drept în cazul completării datelor din formularul de trimitere CV, deoarece aceste date nu sunt transferate Departamentului de Marketing și nu sunt supuse unui astfel de tratament. Prelucrarea acestora este strict limitată pentru a servi scopului evaluării de către departamentul de resurse umane al companiei.

 

4. Natura și scopul procesării datelor personale

4.1. Primirea, procesarea și păstrarea datelor din CV, trainingului vocațional și experienței profesionale este efectuată pentru unicul scop al companiei de a evalua posibilitatea oferirii unui job și sunt menținute doar în acest scop și sunt procesate doar de către departamentul de Resurse Umane al companiei.  


4.2. Primirea, procesarea și păstrarea datelor dumneavoastră de contact deservește unicul scop al companiei pentru a-și promova produsele și activitățile. Toate datele dumneavoastră sunt păstrate doar cu acest scop și sunt procesate de către Departamentul de Marketing al companiei.

5. Care este baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră?

Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră este acordul dumneavoastră în acest sens, pentru completarea scopurilor antemenționate, în concordanță cu Articolul 6(1)(a) al Regulamentului pentru Protecția Datelor.

6. Există vreo posibilitate de a vă transfera datele către o parte terță?

Nu există nicio prevedere (deoarece nu este necesară pentru scopul pentru care sunt procesate datele) că datele dumneavoastră vor fi transferate oricărei organizații din afara societății în sine, cu excepția furnizorilor de servicii pentru sistemele electronice ale companiei noastre și rețelele – și în scopul exclusiv al îndeplinirii în numele acestora a contractului de susținere a companiei noastre.

7. Pentru ce durată de timp vom păstra datele dumneavoastră?

7.1. Pentru a atinge scopul procesării datelor pentru a evalua posibilii candidați pentru compania noastră (completați un formular de trimitere a CV-ului), noi considerăm că este rezonabil și necesar să menținem datele relevante pentru o durată de douăsprezece (12) luni. După douăsprezece (12) luni din momentul în care am primit CV-ul dumneavoastră, documentul relevant cu toate datele dumneavoastră va fi șters.  

7.2. Pentru a îndeplini scopul antemenționat al procesării (detalii la 4.2), anume informarea dumneavoastră asupra produselor și acțiunilor noastre, considerăm că este rezonabil și necesar să menținem datele dumneavoastră pentru o durata de trei (3) ani. După acești trei ani din momentul în care a fost primit acordul dumneavoastră, datele relevante urmează să fie șterse, în cazul în care nu vă reinnoiți acceptul sub termenii de mai sus.  

8. De ce ne oferiți aceste date și care sunt consecințele în cazul în care nu o faceți?

8.1. Trimiterea informațiilor de bază este efectuată opțional și procesarea lor este făcută doar cu acordul dumneavoastră și procesarea este executată tot cu acordul dumneavoastră, pentru unicul scop al informării privind produsele companiei și acțiunile sale. Noi solicităm și procesăm doar informațiile necesare (adrese de email), pentru a vă putea contacta și a vă informa despre produsele și activitățile noastre. În cazul în care completați câmpuri suplimentare privind datele dumnevoastră de contact (telefon, adresă), profesia și statutul dumneavoastră (deși nu este solicitat) și ne oferiți acordul relevant, veți avea ocazia, pe de o parte să primiți (dacă este cazul) și materiale printate și, pe de cealaltă parte, informațiile pe care care noi le considerăm că ar fi mai apropiate nevoilor și interesului dumneavoastră, bazată pe profesia pe care o declarați, ceea ce nu se întâmpla în cazul în care completați doar un număr minim de câmpuri.

 
8.2. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul în care trimiteți un CV pentru o oportunitate de angajare are loc voluntar deoarece, altfel, nu ar exista posibilitatea să evaluăm eventualitatea angajării dumneavoastră.

9. Garanții

Vă asigurăm ca noi, compania, vom lua toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protecția datelor și vom face doar optimul, minimul și strictul necesar pentru procesarea datelor dumneavoastră, așa cum este prevăzut de lege, strict și exclusiv pentru scopul pentru care au fost furnizate.

bottom of page